Evangelium enligt Pullman

I “The good man Jesus and the scoundrel Christ” berättar Philip Pullman sin version av Jesu liv och verk. “Sanningen”, menar Pullman, är att Maria gav liv åt två pojkar, först den starke Jesus och sedan åt den svagare Kristus. Kristus, som egentligen heter något annat – vad anar man i bokens slutskede – lever i sin karismatiske brors skugga och tecknar ned vad han gör och säger. Han fängslas av broderns lära men längtar efter broderns närhet och saknar dennes tillgivenhet inför den egna familjen, som får stå tillbaka för lärjungarna.

Pullmans historia är elegant; den ger “förklaringar” på det som bibelhistorien lärt oss och den är skriven med glimten i ögat.
Fiktion, givetvis, men motbevisa den som kan…