Blog Image

Bokis läsehörna

The good man Jesus… (Philip Pullman)

Audiobooks in English Posted on 2011-09-10 23:29

Evangelium enligt Pullman

I “The good man Jesus and the scoundrel Christ” berättar Philip Pullman sin version av Jesu liv och verk. “Sanningen”, menar Pullman, är att Maria gav liv åt två pojkar, först den starke Jesus och sedan åt den svagare Kristus. Kristus, som egentligen heter något annat – vad anar man i bokens slutskede – lever i sin karismatiske brors skugga och tecknar ned vad han gör och säger. Han fängslas av broderns lära men längtar efter broderns närhet och saknar dennes tillgivenhet inför den egna familjen, som får stå tillbaka för lärjungarna.

Pullmans historia är elegant; den ger “förklaringar” på det som bibelhistorien lärt oss och den är skriven med glimten i ögat.
Fiktion, givetvis, men motbevisa den som kan…Vermessung der Welt (Daniel Kehlmann)

Hörbücher auf deutsch Posted on 2011-09-10 01:21


En festival i konjunktiver…

Inspirerad av Kehlmanns “Ruhm” böejade jag läsa den första bok av honom jag stötte på, “Die Vermessung der Welt”. Böckerna har både likheter och skillnader.
“Die Vermessing der Welt” skildrar ett möte mellan två av 1800-talets största genier, naturforskaren Alexander von Humboldt och matematikern Carl Friedrich Gauss. Kehlmann väljer att berätta sin historia genom att ömsom skildra Gauss bakgrund och väg till mötet, ömsom Humboldts. På så sätt andas berättelsen samma atmosfär som “Ruhm” – en mosaik som ger en helhet. Skillnaden ligger kanske i att scenerna är färre, bara två, och att de knyts samman hårdare i bokens slutdel när de två träffas.
Kehlmann skildrar ett tidevarv när tilltron till vetenskapen och människans förmåga att upptäcka, systematisera och klassificera nästan var löjeväckande stor. Samtidigt skildrar han personligheterna Gauss och von Humboldt med mild och varm ironi och framställer dem som egensinniga kufar som i dagens skola med all sannolikhet hade begåvats med varsitt knippe bokstavsdiagnoser.
Så gott som samtliga dialoger i boken sker genom indirekt tal. Det ger ett kraftfullt språk, men förutsätter att läsaren/lyssnaren är bekväm men konjunktiv i presens. 🙂
Di Vermessung der Welt är en behaglig liten pärla…Arvet efter Arn (Jan Guillou)

Ljudböcker på svenska Posted on 2011-09-10 01:09

Heltäckande!

Arvet efter Arn är fjärde delen i Guillous “trilogi” om Arn Magnusson de Gothia, tempelriddaren som i romanens fiktiva värld lade grunden till det moderna Sverige. Arn själv är nu död. liksom hans son, Magnus Minnesköld. I centrum för romanen står istället Magnus son Birger, en man som historien kommer att känna som Birger Jarl.

Guillou är en god berättare; hela serien, inklusive Arvet efter Arn, är mycket lättläst. Jag har tyckt om alla böckerna och skulle säkert välja att läsa dem om jag inte redan gjort det.
Ändå saknas det något, något som hindrar böckerna från att nå de allra högsta höjderna. Kanske ligger det i den kontrastrika gestaltskildringen – de goda är goda och de onda är onda och gråtoner är sällsynta – eller i det heltäckande sättet att berätta – Guillou lämnar inget till läsaren, han är den allvetande berättaren och det märks. Eller så ligger det i något annat. Men faktum kvarstår: Arvet efter Arn är en angenäm äventyrsberättelse för vuxna, men knappast mer…